Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek

zainteresowanych pracą w Ośrodku Inwestycji i Transportu w Warszawie na stanowisku 

Project Manager - Inspektor Branży Budowlanej
województwo: mazowieckie

 

Zakres obowiązków: 

 • udział w planowaniu i przedstawianiu koncepcji rozwiązań zgodnie z wiedzą branżową,
 • weryfikację i sporządzanie przedmiarów, kosztorysów i harmonogramów,
 • ocena zgłoszeń i wniosków dotyczących potrzeb remontowych wpływających od jednostek wewnętrznych, udział w procesie zlecania prac remontowo-budowlanych specjalistom zatrudnionym w Spółce lub firmom zewnętrznym,
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji projektowej, przetargowej i zakupowej, uczestniczenie w komisjach przetargowych i spotkaniach zespołów projektowych,
 • nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych i remontowych,
 • nadzór i odbiór jakościowy robót budowlanych, ścisła współpraca z wewnętrznymi służbami przeciwpożarowymi i BHP, ochrony, technologii,
 • podejmowanie działań prewencyjnych i w trybie awaryjnym celem wsparcia działów eksploatacji i zabezpieczenia lub przywrócenia ciągłości działania infrastruktury,
 • opracowywanie wkładów merytorycznych korespondencji prowadzonej z zewnętrznymi i wewnętrznymi jednostkami.

 

Od kandydatów oczekujemy: 

 • posiadania czynnych uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy przy obiektach budowlanych takich jak: budynki biurowe, użyteczności publicznej, produkcyjno-usługowe,
 • wykształcenia wyższego kierunkowego i praktycznej wiedzy technicznej,
 • wiedzy w zakresie uwarunkowań prawnych wykonywania robót budowlanych i umiejętności zastosowania jej w praktyce – ustawa Prawo budowlane i przepisy techniczno-budowlane,
 • co najmniej podstawowej znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • praktycznej umiejętności kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów w programie Norma PRO, 
 • umiejętności posługiwania się programem AutoCAD, 
 • wysokiej komunikatywności i umiejętności organizacji pracy, 
 • kondycji fizycznej i stanu zdrowia pozwalających wykonywać pracę na wysokości pow. 3 m,
 • możliwości podjęcia zadań w terminie do 1 miesiąca od daty podjęcia decyzji
  o zatrudnieniu, choć w wyjątkowych przypadkach możliwe jest rozważenie dłuższego okresu oczekiwania.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w roli  inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • doświadczenie w planowaniu, koordynacji i nadzorowaniu robót projektowych i wykonawczych, 
 • doświadczenie zawodowe w firmach pełniących rolę Inwestora lub Generalnego Wykonawcy robót budowlanych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra znajomość ustaw: Prawo Budowlane i Kodeks Cywilny.

 

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
 • adekwatne do kwalifikacji i wiedzy zawodowej wynagrodzenie,
 • pracę (prawie) wyłącznie w Warszawie.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku „Aplikuj”.

Na zgłoszenia (CV) czekamy do 22 października 2018 r.