Już 25 lat - Łączy Nas Polska

Wypełniamy naszą misję: łączyć Polaków w kraju i za granicą, przybliżać Polskę rodakom rozsianym na świecie i opowiadać o ich działalności i sukcesach.

TVP Polonia była wielokrotnie nagradzana zarówno w Polsce i za granicą min. Nagrodą Bene Meritus (Dobrze Zasłużony) przyznaną przez Stowarzyszenie Europejski Klub Biznesu Polska za popularyzację polskiej gospodarki za granicą i niepowtarzalny dorobek w budowaniu dumy narodowej Polonii. Magazyn ekonomiczny „Polish Market” przyznał TVP Polonii Perłę Honorową. Antena otrzymała odznakę i dyplom „Za Honor i Prawdę” oraz Nagrodę POLONICUS 2015 - najwyższe odznaczenia europejskiej Polonii. Nagroda honorowa za całokształt misji medialnej na rzecz przekazu dla i o Polonii w Europie i na całym świecie. TVP Polonia zdobyła również tytuł Mistrza Mowy Polskiej. 

 

Poszukujemy osób zainteresowanych współpracą z serwisami informacyjnymi stacji jako

Reporter/Reporterka
Cała Polska

Zakres współpracy:

 • twórczy współudział w doborze tematów reporterskich,
 • przygotowywanie reportaży, felietonów, konspektów realizacyjnych i komentarzy dziennikarskich,
 • współpraca przy montażu materiałów audiowizualnych.

 

Oczekujemy:

 • ciekawości i orientacji w bieżących wydarzeniach, krajowych, zagranicznych i polonijnych,
 • doświadczenia dziennikarskiego,
 • umiejętności wyszukiwania interesujących i ważnych tematów oraz rzetelnej weryfikacji faktów,
 • umiejętności redagowania tekstów do felietonów, poprawności merytorycznej materiałów,
 • znajomości zasad realizacji i montażu reportażu telewizyjnego,
 • znajomości języka angielskiego lub innego języka obcego,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dyspozycyjności, umiejętności pracy pod presją czasu.

 

Oferujemy:

 • kreatywne zadania i  współpracę w zespole redakcyjnym,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i nowych umiejętności,
 • pracę w środowisku międzynarodowym,
 • współpracę na podstawie umowy cywilno-prawnej lub B2B.

 

Na aplikacje (CV oraz list motywacyjny) czekamy do 31.12.2018 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.